بایگانی دسته: دیدگاه

نجاری مینیمال

فلسفه من بعنوان یک نجار مینی مالیست این است که لزومی ندارد که شما همه ابزارها را داشته باشید و نیز صدها فوت مربع فضا و هزاران دلار برای تجهیزات. آنچه که لازم دارید علاقه زیاد برای ساختن چیزی با دو دست خودتان است. شما باید وقت بگذارید تا ساختن را تمرین کنید چه حلقه های دستمال کاغذی باشد و یا یک تکه مبلمان.

زندگی در آپارتمان بهانه ضعیفی است برای نجاری نکردن. بعضی از ماها شانس داشتن یک گاراژ را داریم که نیازی نیست که آن را به یک ماشین اختصاص بدهیم، اما یک اتاق خالی و یا یک گوشه هم کافی است. اولین کارگاه من ریز پله یک خانه شهری که در مجموع حدود ۶۰ فوت مربع (حدود ۵٫۵ متر مربع) بود. من تخت خوابهای شاهانه نمی ساختم اما مشغول ساختن چیزی بودم.
(…)
پس بهانه زیادی باقی نمانده است. در دنیایی که دوست دارد که چیزها را دور بریزد و چیزهایی بخرد که عمری نیست، فرصتی برای شماست که خودتان چیزی بسازید، چیزی که از آزمون زمان سربلند خواهد بود. چیزی که نسبت به آن احساس غرور میکنید. این همه آن چیزی است که تحت عنوان نجاری مینیمال است.

از سایت Vic Tesolin

ادامه خواندن نجاری مینیمال