بایگانی برچسب: s

از ساخت جعبه و اره تا بازدید از شرکت Festool

  • Matt Kenney ما را با پروژه ۵۲ هفته ۵۲ جعبه خودش شریک کرده و قرار است که هر هفته جعبه ای را همراه با توضیحاتی ارائه کند.
  • نمونه کارهای Carl Swensson که طیف متنوعی از کارهای الهام گرفته از معماری ژاپن، ساخت ارگهای بادی، نجاری با چوب تر و خم کاری به روش سوییسی را شامل میشود.