بایگانی برچسب: s

گسترش دستها!

همه ما نمیتوانیم مثل کارآگاه گجت دارای دستان پرتوانی باشیم که تا هرکجا و به هرصورتی که خواسته باشیم آنها را بگسترانیم! اما گیره هایی داریم که به مانند بازوان پرتوان گجت ما را در این امر یاری میکند. تنوع کارهای نجاری که از انعطاف پذیری بالای چوب ناشی میشود باعث تنوع گسترده ای در نوع گیره ها و تکنیکهای استفاده از آن شده است. از این گیره ها برای نگه داشتن کار هم از جهت سهولت و هم از بعد ایمنی کار و پرس کردن چوب استفاده میشود. تنها کافی است کمی خلاق باشیم و متناسب با نوع کار از آنها حداکثر استفاده را ببریم.

در اینجا تنوع گیره های مورد استفاده در نجاری را مشاهده میکنید.